Voorwaarden bij deelname Hier aan de kust Rally 2023

Inschrijvingsprocedure

De inschrijving is voor 2023 geopend van 01-05-2023 tot en met 31-08-2023. Alleen equipes die een volledige ingevulde aanmelding via de website gedaan hebben en aan het inschrijfgeld voldaan hebben, kunnen worden geaccepteerd binnen de officiële inschrijfperiode. Elke inschrijving aan de rally is bindend en na voldoen van factuur is er geen recht op restitutie.


Privacy verklaring

Zowel bestuurder al navigator verklaren door middel van inschrijving akkoord te gaan met het feit dat zij en hun auto gefotografeerd worden en dat deze afbeeldingen gebruikt mogen worden in social media en promotionele doeleinden ten behoeve van deze rally of volgende edities van deze rally.


Terugtrekken

Deelname is zoals gezegd definitief na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld. Gezien de kosten van de horeca en de voorbereiding, kan er geen inschrijfgeld worden terugbetaald als de inschrijver zich terugtrekt uit de rally (ongeacht de reden). Dit geldt ook voor equipes van eventuele sponsoren.


Wijzigen

Deelnemers kunnen kort voorafgaand aan de rally besluiten met een ander voertuig deel te nemen of een andere rijder/navigator in te zetten. De organisatie staat niet in voor eventuele niet actueel zijn de deelnemersinformatie en juiste tenaamstelling in dat geval (bv. In het routeboek of op de bestickering, lanyards etc.).


Aansprakelijkheid

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij enig incident of ongeval dat, gedurende de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en regelgeving in de te passeren regio’s. Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor:

  • Enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken
  • Het niet nakomen van de wet- en regelgeving
  • Het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig ongeval of incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen.

Equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van organisatoren, medewerkers, marshals, officials of sponsors van het evenement. Door aan de start te verschijnen, verklaren deelnemers zich akkoord met bovenstaande regels.


Verzekering

De equipe is verplicht zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van hun wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden tijdens het deelnemen aan een regelmatigheidsrally.


Diversen

Toegang tot de bij de rally behorende horeca locaties is uitsluitend op vertoon van de bij de start uitgereikt naambadge.